Opći uvjeti poslovanja

putničke agencije BOATS AND TRIPS
UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja s putničke agencije BOATS AND TRIPS iz Kanfanara, Putini 5, OIB: 45484139038 (dalje u tekstu: Agencija) uređuju uvjete rezervacije i prodaje karata putem internetske platforme za lokalne izlete nautičkim sredstvima , linijske prijevoze sredstvima nautičkog turizma i iznajmljivanje plovnih objekata ( sandoline, pedaline, skuteri, rent a boat taxi boat itd.) na internetskim stranicama www.boatsandtrips.com , te odnos sa pružateljima usluga za koje se karte prodaju , u nastavku teksta: Brodari (dalje u tekstu: Opći uvjeti).

Poslovna suradnja odvijati će se u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu ( »Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20, 70/21) , te drugim odgovarajućim propisima, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom i to na način i pod uvjetima iz ovog ugovora. Poslovna suradnja po osnovu ovog ugovora odvijati će se na obostranu korist ugovornih strana, uz uvažavanje uvjeta tržišta.


Na obvezni odnos između putnika i brodara od trenutka kupnje karte, primjenjuju se uvjeti, pravila i tarife Brodara koji vrši prijevoz, odnosno pruža usluge linijskog prijevoza i/ili najma jednostavnih plovnih objekata.
Agencija ne preuzima odgovornost za postupanje Brodara.

PRIHVAĆANJE PRAVILA I UVJETA

Potvrdom oznake na za to predviđenom mjestu u procesu ponude usluge i /ili kupnje karte, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta, te da ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude putničke agencije Boats and Trips kojom Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

KORIŠTENJE STRANICE www.boatsandtrips.com

Ovu internetsku stranicu korisnik je ovlašten koristiti u skladu s ovim Općim uvjetima. Zabranjeno je mijenjati, kopirati, dijeliti, prenositi, prikazivati, iznositi, reproducirati, objavljivati, dorađivati ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge koje proizlaze iz ove internetske stranice, uključujući sve HTML veze, Active X kontrole i druge kodove programa.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAK

Logotipovi, slike, audio i video materijal, redovi vožnje, cjenici i sl., informacije i uvjeti prikazani na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su Agencije i/ili njegovih poslovnih partnera. Proizvodi i nazivi tvrtki koji se spominju na ovoj internetskoj stranici mogući su zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika. Informacije na ovim internetskoj stranicama su zaštićene autorskim pravom. Korisniku ove internetske stranice nije dozvoljeno distribuirati, prodavati, kopirati ili mijenjati bilo koju dostupnu informaciju na bilo koji način, bez pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava informacije. Agencija zadržava pravo uskratiti pristup informaciji i/ili ukloniti informaciju sa internetske stranice u slučaju kršenja prava trećih osoba.

VEZA NA DRUGU STRANICU

Ova internetska stranica može sadržavati hiperveze prema drugim internetskim stranicama. Takve hiperveze omogućene su samo radi dodatne pogodnosti korisnicima ove internetske stranice. Agencija ne nadzire takve internetske stranice i nije zadužen niti odgovoran za njihov sadržaj. Agencija uključenjem hiperveza prema takvim internetskim stranicama ne podrazumijeva bilo koju ovjeru materijala na takvim internetskim stranicama ili bilo koji drugi oblik dogovora s njihovim operaterima.

ZNAČENJE POJMOVA

BRODAR – pravna ili fizička osoba koja je ovlaštena samostalno sklapati pravni posao kojim se predmetni plovni objekt iznajmljuje kao turistički sadržaj namijenjen pružanju usluga izleta, prijevoza ili najma kratkoročnih turističkih sadržaja.

CIJENA USLUGE – zbroj iznosa ugovorenih i pruženih usluga koje naplaćuje neposredno AGENCIJA i pripadajućeg poreza

VOUCHER ( dalje u nastavku teksta Voucher)- važeći dokument kojim korisnik ostvaruje pravo na uplaćenu uslugu

KORISNIK – svaka fizička ili pravna osoba koja izvrši upit, rezervaciju ili kupnju karte u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnikom se smatra i osoba koja kartu kupuje za drugu osobu.

MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s kartom ili Voucherom počinje ukrcaj za prijevoz putnika ili preuzimanja zakupljenog plovila iz asortimana Brodara

MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s kartom ili Voucherom završava prijevoz putnika i povrat zakupljenog plovila iz asortimana Brodara

PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska ili preuzimanja

PRIGOVOR – pisani zahtjev putnika prema Brodara ili Agenciji

PUTNIK – fizička osoba koja na temelju karte ima pravo na prijevoz plovnim objektom

REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u izletničkom brodu za putnike,

SMJER – zakupljeni izlet koji treba obuhvatiti sve točke koje su oglašene kao sastavni dio izleta i čiji je obilazak ponuđen

SUMNJIVI DOKUMENT – dokument koji je bio izgubljen, otuđen, krivotvoren, na kojem se očituju znaci nekvalificiranih intervencija ili se smatra nestalim

TARIFA – iznos koji naplaćuje prijevoznik odn. Brodar za uslugu prijevoza putnika i popratnim uslugamam (hrana , piće ili sl.) na dnevnim izletima , odnosno za zakup sredstava nautičkog turizma ( sandoline , skuteri, pedaline, taxi boat i sl) pod određenim uvjetima na određenoj liniji

UVJETI BRODARA – uvjeti svakog pojedinog Brodara pod kojima se odvija prijevoz putnika, organizacija izleta, te zakup sredstava nautičkog turizma

1. ODNOS SA KORISNIKOM USLUGA ILI ARANŽMANA

SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator Vašeg aranžmana je ugovorni partner Agencije – Brodar koji nudi određene usluge , dnevne izlete, prijevoz linijskim prijevozom ili najam nautičkih sadržaja.

Putnička agencija BOATS AND TRIPS iz Kanfanara, Putini 5, OIB: 45484139038 je posrednik u prodaji karata za ponuđene kapacitete ugovornih partnera i ne odgovara za kvalitetu ponuđenog i zakupljenog sadržaja.

CIJENE ARANŽMANA/USLUGA

Cijene aranžmana utvrđene su po osobi u kunama /eurima za svaki program i vrijede od dana njegove objave, na temelju cjenika svakog pojedinog BRODARA.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena prijevoznih i drugih usluga, povećanja troškova goriva i sl., odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnovica za izračunavanje cijene aranžmana. Brodar se obvezuje pravovremeno , odnosno najkasnije 2 dana prije primjene novih cijena, dostaviti Agenciji novi cjenik po kojemu će se prodavati usluge koje nudi na tržištu.

Ovjereni cjenik Brodara, istovjetan sa dostavljenim Agenciji, mora biti izvješen u njegovim poslovnim jedinicama (plovilima ili punktovima za iznajmljivanje plovnih objekata) za vrijeme pružanja usluga.

Izjava o korištenju WSPay-a

BOATS AND TRIPS koristi WSPay za online plaćanja.
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

Ime i prezime
E-mail
Telefon
Adresa
Mjesto
Poštanski broj
Država
Vrsta kartice
Broj kartice
Vrijeme trajanja kartice
CVV kod kartice
WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Europska platforma za internetsko rješavanje sporova

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

PRIJAVE I UPLATE
 1. Agencija će na svojoj web stranici oglasiti ponuđene izlete, sa pratećom ponudom koja je uključena u cijenu ( npr, hrana,piće i sl) , broj slobodnih mjesta na istima te cijenu izleta, kao i mogućnost uplate akontacije putem Agencije , a ostatka na licu mjesta ili u iznosu od 100 % od cijene.
 2. Kupac odabire željeni izlet, te ispunjava upitnik sa svojim osobnim podacima i izborom ponuđenih opcija.
 3. Po zaprimljenoj uplati na transakcijski račun agencije , kupac dobiva voucher u kojem će biti upisani : ime i prezime kupca, broj osoba koje će koristiti uslugu , GPS lokacija polaska, vrijeme, datum te naziv i slika broda s kojim kreću na izlet, kao i kontakt vlasnika broda i sl.
 4. Potvrdom rezervacije odnosnom uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Putnik u cijelosti prihvaća ove opće uvjete poslovanja.
PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju kvara ili lošeg vremena koje bi ugrozilo sigurnost broda, posade i putnika, Brodar može otkazati uslugu, a Agencija je ovlaštena izvršiti storno kupljenih karata i izletnicima vratiti uplaćena sredstva.

Brodar daje izričitu suglasnost da gost neke već potvrđene rezervacije može i besplatno otkazati, ovisno o terminu kada je zahtjev za rezervacijom napravljen, i to može rezerviranu uslugu izleta stornirati do 24 sata prije polaska, a zakupljenu uslugu najma plovnih objekata ( rent a boat, privatni izlet, taxi) do 48 sata prije zakupljenog termina, odnosno prema uvjetima pojedinog oglasa, dok kartu za linijski prijevoz može iskoristiti i kasnije po svom nahođenju.

PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

U slučaju kad otkazuje aranžman korisnik usluge priznaje mu se pravo na besplatno otkazivanje aranžmana za izlet najmanje 24 sata prije polaska na izlet, a najmanje 48 sata prije polaska za rent a boat, privatni izlet, taxi i ostala plovila, odnosno prema uvjetima pojedinog oglasa. U slučaju da iz nekog razloga putnik ne može iskoristiti kartu za redovnu liniju , priznati će mu se i na kasnijem prijevozu. Za uplaćeni poklon bon nije moguć povrat novca.

OBVEZE ORGANIZATORA- BRODARA

Organizator- Brodar je dužan brinuti se, kako o izvršenju usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršavanja usluga ili dijela usluga.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno ispuni uvjete predviđene propisima, poštivati kućni red u prijevoznim sredstvima i upute kapetana broda, ili iznajmljivača određenih nautičkih sadržaja. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru izleta/ prijevoza odnosno vlasniku nautičkih sadržaja za učinjenu štetu.

PRTLJAGA

Putnik/korisnik sadržaja dobiti će uputstvo o stvarima potrebnim na određenom izletu kao što su npr. kupaći kostimi, zaštitna sredstva za sunce ili insekte , posjedovanje dozvola za vožnju čamca ili skutera i slično.

2. ODNOS SA PRUŽATELJEM USLUGA/BRODAREM i UGOVOR O POSREDOVANJU

SKLAPANJE UGOVORA

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta i potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji , te dostavom traženih podataka , smatrati će se zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji ( u nastavku teksta: Ugovor) kojim će Brodar kao organizator i vlasnik određenih nautičkih sadržaja staviti određeni broj slobodnih kapaciteta na prodaju Agenciji, i to:

 • karte za jednodnevne turističke izlete na poznate lokalitete
 • karte za linijski prijevoz plovnim objektom na odobrenim linijama- jednokratne ili povratne (transfer)
 • taxi boat
 • iznajmljivanje plovnih objekata ( rent a boat) u vlasništvu brodara kao što su : skuteri, sandoline, motorni čamci , gumenjaci i slično.

Brodar može pristati na opće uvjete poslovanja putem potvrde u službenom e-mailu, osobno ili preko korisničkih stranica Agencije.

KAPACITETI

Ovim se Ugovorom Brodar obvezuje Agenciji pravovremeno staviti na raspolaganje slobodne kapacitete turističkih sadržaja koje nudi u okviru svoje djelatnosti i to najmanje 24 sata prije satnice korištenja ili polaska.

Brodarevi kapaciteti, ovisno o raspoloživim terminima, zakupljuju se u realnom vremenu, istovremeno sa zahtjevom gosta, samo za određenu uslugu , u definiranom terminu, i uvijek za određenog gosta.

Booking navedenih usluga automatski će se stopirati sat vremena prije polaska ili zakazanog vremena korištenja željene usluge, ili iznimno u vremenskom odmaku koji sporazumno odrede Brodar i Agencija.

Agencija ni na koji način ne jamči popunjenost Brodarevih kapaciteta, pa stoga i ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne nepopunjenosti istih iako je nedvojbeno da je u najboljem interesu Agencije maksimizirati popunjenost i cijenu obzirom da je u tom slučaju i veći profit koji Agencija ostvaruje.

REZERVACIJE I KOMUNIKACIJA

Obveza je Brodara da si osigura stalan pristup svim komunikacijskim medijima o kojima je obavijestio Agenciju, te se stoga smatra da vrijeme slanja poruke kroz chat prozor, email ili telefonski poziv agencijske poruke ujedno predstavlja i vrijeme kada je istu primio.

Brodar izražava suglasnost da se vrijeme kada mu je Agencija poslala obavijest o potvrđenoj rezervaciji (pojavom unutar vlasničkog portala) evidentira i kao vrijeme kada je Brodar zaprimio poslanu potvrdu.

Svaka Agencijska potvrda rezervacije u roku dogovorene opcije obvezuje Brodara na bezuvjetan prihvat predmetne rezervacije. U slučaju da Brodar iz nekog neopravdanog razloga , a koji isključuje višu silu, nevrijeme ili kvar ne primi rezervaciju i time nastane šteta za Agenciju, isti je dužan nadoknaditi nastalu štetu Agenciji i ponuditi putnicima /korisnicima u najkraćem roku adekvatan termin ili povrat novca.

Svi dogovori obavljeni između Agencije i Brodara, te Agencije i kontakt osobe, imaju nadrednu snagu u odnosu na ovaj Ugovor, ali samo za točno određenu rezervaciju ili pravni posao za koji su telefonskim putem ugovoreni. Brodar potvrđuje da će bez prigovora ispuniti svaki dogovor i/ili obvezu na koji je kroz telefonski razgovor pristala kontakt osoba.

OGLAŠAVANJE

Brodar potpisom ovog Ugovora daje suglasnost Agenciji da ona, s ciljem uspješnije prodaje raspoloživih turističkih kapaciteta, karte za njegove usluge prodaje preko svoje web stranice, internet oglasnih kanala, kao i putem distributivne mreže svojih partnera (subagenata), a s kojima Agencija ima potpisane ugovore o poslovnoj suradnji, te daje suglasnost Agenciji da u svrhu promocije koristi sadržaje web stranica, društvenih mreža i promotivnih materijala u njegovom vlasništvu.

Zaključenim ugovorom o rezervaciji sa Brodarem se smatra svaki pisani ili usmeni dogovor kojim se definira željenu uslugu, termin, broj osoba i cijena, a koji rezultira ili će rezultirati korištenjem turističkih usluga u organizaciji i izvedbi Brodara, odnosno svaki dokument vezan uz rezervaciju usluga, kao i svaka novčana transakcija koja prati realizaciju tog ugovora.U slučaju raskida ovog ugovora , najkasnije u roku od 24 sata od trenutka raskida istoga, Brodar više neće moći koristiti usluge Agencije , kao ni drugih profila preko kojih Agencija radi i koji su u isključivom vlasništvu agencije iz razloga tehničke prirode i centraliziranih sistema prodaje, niti preko nje vršiti ponudu svojih usluga, a u protivnom odgovara Agenciji za naknadu štete.

U slučaju raskida Ugovora Brodaru se trenutno zabranjuje svako korištenje imena Agencije ( branda) BOAT AND TRIPS kao i bilo koje izvedenice tog imena koja podsjeća ili asocira na njega.

AGENCIJSKA PROVIZIJA

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Agencijska naknada iznosi:

 • 25 % od prodajne cijene svake pojedine karte za lokalne izlete
 • 15% od prodajne cijene karte za iznajmljivanje plovnih objekata (rent a boat, taxi boat, motorni čamci, skuteri, jet-ski, pedaline itd)
 • 10% od prodajne cijene karte za linijski prijevoz u organizaciji Brodara

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju korištenja dodatnih usluga agencije, isti će zaključiti Aneks ugovora kojim će regulirati svoje međusobne odnose.

GARANCIJE

Brodar potvrđuje da je ovlašten samostalno sklapati pravni posao kojim se predmetni plovni objekt iznajmljuje kao turistički sadržaj namijenjen pružanju usluga izleta, prijevoza ili najma kratkoročnih turističkih sadržaja.

Ukoliko bi se naknadno utvrdilo da Brodar kao potpisnik Ugovora o poslovnoj suradnji (u nastavku: Ugovor), nema ovlaštenja za koja je prethodnim stavkom ovog članka izjavio da ih ima, Agencija stječe pravo potraživati od potpisnika ovog Ugovora iznos naknade štete koju bi inače potraživala od ugostitelja zbog neispunjavanja obveza preuzetih ovim Ugovorom.

Brodar potvrđuje da se ovom djelatnošću bavi sukladno Zakonom o pružanju usluga u turizmu ( »Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20, 70/21) osnovno u skladu s drugim važećim i pratećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a posebice da je predmetni plovni objekt nautičkog turizma kao takav upisan u propisani upisnik pri nadležnom uredu državne uprave te da ima sva valjana rješenje i odobrenja za obavljanje ugovorenih usluga sa svojim plovnim objektom /objektima u okviru svoje djelatnosti.

Agencija potvrđuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti turističkih agencija te da se ovom djelatnošću bavi sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20, 70/21), odnosno u skladu s drugim pozitivno-pravnim propisima Republike Hrvatske.

DODATNE USLUGE

Ugovorne strane su suglasne da je ukupna prodajna cijena među strankama formirana isključivo u odnosu na uslugu prijevoza ili najma, dok svi drugi eventualni prihodi s osnova drugih usluga koje Agencija pruži gostu ( poput npr.taxija, informiranja gosta itd.) pripadaju isključivo Agenciji.

DINAMIKA I NAČIN PLAĆANJA

Cjelokupnu uslugu naplaćenih i prodanih usluga u proteklom tjednu Agencija plaća Brodaru na njegov račun u roku od 14 dana od dana obračuna za prethodni tjedan umanjenu za proviziju agencije ili prema dinamici koju suglasno odrede Brodar i Agencija.

Ugovorne strane suglasno utanačuju da se usluge obračunavaju od ponedjeljka do nedjelje , a isplaćuju se idući ponedjeljak za protekli tjedan, odnosno prema dinamici koju suglasno odrede Brodar i Agencija. Brodar se obvezuje dostaviti Agenciji fakturu za isplaćeni iznos.

Brodar ovlašćuje Agenciju da ista u svoje ime i za njegov račun naplaćuje račune za obavljene usluge od gostiju.

ODGOVORNOST ZA ŠTETE I OŠTEĆENJA

Ugovorne strane sporazumno utanačuju da Agencija budući se bavi samo prodajom karata ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje se mogu desiti kupcima-izletnicima , posadi ili plovilima na izletu, unajmljenom plovilu ili transferu za koji je prodala kartu.

Brodar preuzima osobno ili putem osiguravajućeg društva svu odgovornost za štete od osoba i stvari i štete po trećoj osobi, sukladno odredbama čl. 1063.- 1080 ZOO.

Brodar odgovara i za štete do kojih dođe u neizvršavanju ili djelomičnom ili neadekvatnom preuzete obaveze.

OTKAZ UGOVORA

Ugovor o poslovnoj suradnji se zaključuje na neodređeno vreme, računajući od dana njegovog zaključenja i potpisivanja. Svaka ugovorna strana ima pravo jednostranog otkaza ugovora uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana koji se računa od dana prijema pisanog obavještenja o otkazu druge ugovorne strane, sa obavezom namirenja međusobnih obaveza nastalih do trenutka raskida ugovora.

Ukoliko jedna od ugovornih strana prekrši bilo koju od odredbu ugovora i/ili ne izvrši bilo koju od obaveza predviđenih ovim ugovorom, ili kasnije potpisanim Aneksima, druga strana koja poštuje ugovor obavezna je da ugovornu stranu koja krši odredbe ugovora o tome pismeno upozoriti, te ukoliko ista ne otkloni učinjene povrede u roku od 7 dana od dana prijema pismenog upozorenja, ugovorna strana koja poštuje ugovor ima pravo na jednostrani raskid ugovora koji stupa na snagu na dan dostavljanja pismenog obavještenja o raskidu, kao i pravo na naknadu štete.

Strane se obavezuju na kompletnu tajnost podataka, informacija i dokumenata koji će se tokom rada dobivati ili primati za vrijeme trajanja Ugovora.

Sve izmjene i dopune ugovora o poslovnoj suradnji moraju biti sačinjene u pismenoj formi (Aneks) i biti potpisane od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

PRIGOVORI

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će eventualne nesporazume proizašle iz ovog Ugovora nastojati riješiti mirnim putem. U protivnom, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli, odnosno Trgovačkog suda u Pazinu.

Stranke se posebice obvezuju da u slučaju eventualnog spora vezanog uz kršenje odredbi Ugovora ili krivo tumačenje istog, neće izlaziti u javnost, odnosno vršiti objave u javnim glasilima, sa bilo kakvim detaljima sve do pravomoćne sudske presude, kako subjektivnim viđenjem stvarnosti, odnosno neistinitim tvrdnjama ne bi nanijele štetu ugledu i poslovnom uspjehu druge strane ili trećim osobama. Stranka koja prekrši ovaj stavak je suglasna da će naknaditi štetu nastalu drugoj strani ili drugim oštećenim osobama.

Brodar sve svoje poslovne aktivnosti mora provoditi na način koji će zaštititi i podići ugleda i komercijalnog imidža branda Agencije .

GDPR I TAJNOST

Između Agencije i Brodara postoji poslovni odnos koji se temelji na pružanju prodaje turističkih usluga putem informatičkog sistema koje Agencija obavlja po narudžbi i za potrebe Brodara, te Agencija ima pristup osobnim podacima i informacijama od različitih osoba (u daljnjem tekstu „Ispitanika“) koje koriste usluge Brodara , te se Agencija obvezuje poštivati ovaj Ugovor i pridržavati se sigurnosnih obveza i svih ostalih aspekata Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba)i hrvatskog Zakona o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu HZZOP) .

Agencija je odgovorna samo za obradu osobnih podataka u okviru ovog poslovnog odnosa i ne odgovara za drugu obradu osobnih podataka, uključujući obrade koje za Brodara odrađuje neka treća strana.

Agencija će nastojati poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv gubitka ili bilo kojeg oblika nezakonite obrade (kao što je neovlašteno otkrivanje, uništenje, izmjena, brisanje itd.) i nastojati će osigurati da sigurnosne mjere budu razumne , imajući u vidu stanje tehnike, osjetljivost osobnih podataka i troškove vezane uz sigurnosne mjere.

Svi osobni podaci koje je Agencija primila od Brodara i obrnuto podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne prema trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza dostavljanja informacija trećim stranama.

POSLOVNA TAJNA

Ugovorne strane se obavezuju da činjenice za koje se sazna pri izvršavanju svojih obaveza iz ovog ugovora, a koje mogu biti od značaja za poslovanje, čuvaju kao poslovnu tajnu.

Uz obostranu suglasnost ugovornih strana, u okviru ovog ugovora, a u cilju njegove realizacije, mogu se prema potrebi, zaključivati aneksi radi konkretiziranja prava i obaveza odnosno momenata bitnih, kako za izvršenje ugovora u cjelini, tako i za izvršenje konkretnih poslova u okviru ovog ugovora.

Strane su dužne da na zahtjev ili bez njega uzajamno razmjenjuju informacije i podatke, kao i izmjene, dopune ili potpuno nove činjenice od značaja za uspješnu realizaciju planiranih zajedničkih projekata.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sva moguća odstupanja od ovih općih uvjeta, moraju biti navedena na predugovornim informacijama /izloženoj ponudi usluga za koje se prodaju karte i moraju biti dostavljena korisniku usluga odn. Brodaru uz Ugovor ili u samom ugovoru, odn. na voucheru.

Za slučaj spora protiv putnika ili AGENCIJE mjerodavan je mjesno nadležni sud za Agenciju.